Bilder fra Espedalselva

Noen bilder frå sone 5

 

 

Noen bilder frå sone 6 med lavvo