Vanntemperatur i elva..

I siste flom i desember så ble sensoren i elva slitt i stykker.
Blir reparert ved anledning.
12.02.18.
Sensor er nå reparert og vanntemperatur er med igjen.